Innovatie is de kern van ieder veranderproces!

Er zijn vele definities van het begrip innovatie, maar vrijwel iedere definitie is in een bepaalde mate terug te voeren tot de definitie van Schumpeter.

‘Innovation is the commercialisation of something new. That may be a new technology, a new application in the form of a new product, service or process, a new market or market segment, a new organisationform or a new managementapproach or a combination of two or more of these elements.’

Ter verduidelijking van het begrip innovatie zijn in de loop der jaren verschillende classificaties gemaakt. Voor organisaties hebben we een classificatie ontwikkeld. We onderscheiden vier groepen innovaties aan de hand van twee dimensies:

1) de mate van verandering

2) de soort van vernieuwing

Het gaat hierbij om nieuwe producten en diensten als afgeleide van geheel nieuwe businessconcepten. Concepten die een grote strategische betekenis hebben: ze hebben een zeer hoge toegevoegde waarde voor uw klanten en dragen direct bij tot het verwerven/behouden van ‘customer ownership’. Om te bepalen of een bepaald initiatief ook werkelijk als  innovatief beschouwd kan worden, kunnen aan de hand van de innovatie-arena een aantal eigenschappen opgesteld worden. Met behulp van deze eigenschappen kunnen alle (zogenaamde) innovaties van een organisatie beoordeeld worden.

Innovatie te traag?

De redenen voor het weinig innovatieve karakter van de meeste organisaties zijn vaak wel bekend:

> Gebrek aan durf: angst voor kannibalisatie en focus op behoud i.p.v. innovatie.

> Onvoldoende focus op innovatie, mede als gevolg van het ontbreken van de juiste afrekenmechanismen en performance indicatoren: de waan van de dag regeert (begroting halen is het primaire doel voor velen).

> Onvoldoende mensen en middelen die vrijgemaakt worden voor een bepaald innovatief project ofwel innovatie in het algemeen (dedication!).

> Competenties en karaktereigenschappen zijn er zeker wel! Zij worden echter niet optimaal gebruikt. Het ontbreekt aan de juiste innovatievoorwaarden.

> De huidige organisatiecultuur biedt veel mogelijkheden voor continue innovatie. Werknemers zijn over het algemeen welwillend, maar de organisatiestructuur laat nieuwe initiatieven niet altijd even makkelijk toe.

Aan welke voorwaarden zou de organisatie dan moeten voldoen om de innovatiecapaciteit te verhogen?