Visie is de kunst het onzichtbare te zien

Strategisch, operationeel en financieel advies

Interim management & Advies
Lees meer
Omdat verandering de enige constante is!
Lees meer
Transformatie door te werken aan innovaties
Lees meer

Meer weten of direct een vraag stellen?

Klanten & opdrachtgevers

Digitale transformatie

Een onderwijsinstelling heeft moeite om de zo noodzakelijke digitale transformatie te maken. Deze transformatie gaat over zakelijke transformatie en de impact van technologieën en de toenemende digitalisering van bedrijfsprocessen op mensen, klanten en feitelijk alle stakeholders. Na een uitvoerige audit helpen we de organisatie bij de implementatie van de benodigde IT-netwerken, maar belangrijker welke kansen er liggen in de marketing van de organisatie van mobiel, social en andere mediaa, als aanvulling op traditionele kanalen. Technologie verandert en biedt nieuwe kansen. De transformatie leidt ook tot het inzicht dat het bedrijf niet langer degene is die leidt, maar de klant. In deze transformatie wordt de klant meer en meer centraal gezet.

Opvolging, verkoop?

Een gerenommeerd familiebedrijf worstelt met het vraagstuk van de opvolging. Steeds meer verliezen deze bedrijven hun aantrekkingskracht onder hoogopgeleide jongeren. Van de ondernemerskinderen is slechts een gering deel bereid het bedrijf van hun ouders over te nemen. Daarmee doemt voor veel ondernemers een opvolgingsprobleem op. Samen met de familie stelden we een plan op om te onderzoeken of en hoe deze opvolging geregeld kon worden. Niet alleen de continuïteit van de organisatie stond hierin centraal, maar ook bekeken we het vraagstuk vanuit juridisch, fiscaal en financieel oogpunt.

Samen of alleen ondernemen?

In een bepaalde fase willen twee ondernemers juist uit elkaar. Een van de twee ondernemers was pas twee jaar toegetreden als aandeelhouder en stond voor de keuze om alle aandelen over te nemen of het bedrijf te verkopen. In de vorm van mediation hebben we beide ondernemers geholpen de juiste stappen te maken, door geregeld ze te helpen uit hun eigen comfortzone te stappen.

Klankbord

“Een wereld die duurzamer en socialer is, waarin we naar elkaar omkijken en elkaar versterken. Het realiseren van (verbeterde) doelstellingen in je bedrijf is geen baan, geen project en ook geen activiteit. Het is een levensstijl. Je gaat ermee naar bed en je staat ermee op. Dat vraagt om een bepaalde mindset. Bewustwording van de noodzaak om het anders te doen. Ben je zelf en met je organisatie in staat om financiële, sociale en persoonlijke meerwaarde te creëren voor zoveel mogelijk mensen? Dat is de vraag die er toe doet en die je als mens en als bedrijf moet beantwoorden.” Parcol verbindt gelijkgestemden: ondernemende adviseurs aan ondernemers. Kortom, aan de juiste mensen en inhoud. Door een omgeving te creëren van vertrouwen, openheid en inspiratie.